สินค้า

ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ บจก.

ออกแบบและติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า

ออกแบบและติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า, ประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้า, ติดตั้งตู้ MDB ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ บจก.


ออกแบบและติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า  ติดตั้งตู้สวิทซ์บอร์ด ซ่อมตู้คอนโทรล

บริการติดตั้ง ซ่อมแซม ปรับปรุง

  • หม้อแปลงไฟฟ้า
  • ประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้า ( MDB, DB, EMDB )
  • ประกอบตู้และติดตั้ง Capacitor
  • ประกอบตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ( MCC )
  • ประกอบตู้ ATS ( Auto Transfer Switch )

สินค้าที่เกี่ยวข้อง