สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2018 0  
Feb 2018 0  
Mar 2018 0  
Apr 2018 0  
May 2018 0  
Jun 2018 0  
Jul 2018 0  
Aug 2018 0  
Sep 2018 984  
Oct 2018 1082  
Nov 2018 1616  
Dec 2018 2300