สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2019   39  
2 Jun 2019   23  
3 Jun 2019   39  
4 Jun 2019   47  
5 Jun 2019   31  
6 Jun 2019   33  
7 Jun 2019   45  
8 Jun 2019   31  
9 Jun 2019   37  
10 Jun 2019   29  
11 Jun 2019   29  
12 Jun 2019   51  
13 Jun 2019   62  
14 Jun 2019   30  
15 Jun 2019   39  
16 Jun 2019   59  
17 Jun 2019   38  
18 Jun 2019   39  
19 Jun 2019   31  
20 Jun 2019   0  
21 Jun 2019   0  
22 Jun 2019   0  
23 Jun 2019   0  
24 Jun 2019   0  
25 Jun 2019   0  
26 Jun 2019   16  
27 Jun 2019   10  
28 Jun 2019   0  
29 Jun 2019   0  
30 Jun 2019   0