สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Mar 2019   50  
2 Mar 2019   28  
3 Mar 2019   42  
4 Mar 2019   54  
5 Mar 2019   46  
6 Mar 2019   36  
7 Mar 2019   22  
8 Mar 2019   31  
9 Mar 2019   75  
10 Mar 2019   45  
11 Mar 2019   46  
12 Mar 2019   39  
13 Mar 2019   37  
14 Mar 2019   33  
15 Mar 2019   48  
16 Mar 2019   48  
17 Mar 2019   45  
18 Mar 2019   38  
19 Mar 2019   59  
20 Mar 2019   47  
21 Mar 2019   38  
22 Mar 2019   50  
23 Mar 2019   41  
24 Mar 2019   30  
25 Mar 2019   36  
26 Mar 2019   48  
27 Mar 2019   49  
28 Mar 2019   51  
29 Mar 2019   61  
30 Mar 2019   53  
31 Mar 2019   45