สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2019   33  
2 Feb 2019   28  
3 Feb 2019   26  
4 Feb 2019   53  
5 Feb 2019   36  
6 Feb 2019   37  
7 Feb 2019   34  
8 Feb 2019   25  
9 Feb 2019   27  
10 Feb 2019   32  
11 Feb 2019   59  
12 Feb 2019   55  
13 Feb 2019   28  
14 Feb 2019   42  
15 Feb 2019   39  
16 Feb 2019   63  
17 Feb 2019   46  
18 Feb 2019   33  
19 Feb 2019   19  
20 Feb 2019   46  
21 Feb 2019   68  
22 Feb 2019   36  
23 Feb 2019   35  
24 Feb 2019   35  
25 Feb 2019   35  
26 Feb 2019   58  
27 Feb 2019   42  
28 Feb 2019   21