สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2019   72  
2 Jan 2019   80  
3 Jan 2019   128  
4 Jan 2019   94  
5 Jan 2019   113  
6 Jan 2019   106  
7 Jan 2019   104  
8 Jan 2019   66  
9 Jan 2019   100  
10 Jan 2019   136  
11 Jan 2019   71  
12 Jan 2019   112  
13 Jan 2019   99  
14 Jan 2019   94  
15 Jan 2019   69  
16 Jan 2019   67  
17 Jan 2019   75  
18 Jan 2019   85  
19 Jan 2019   61  
20 Jan 2019   79  
21 Jan 2019   80  
22 Jan 2019   82  
23 Jan 2019   115  
24 Jan 2019   75  
25 Jan 2019   71  
26 Jan 2019   72  
27 Jan 2019   83  
28 Jan 2019   88  
29 Jan 2019   57  
30 Jan 2019   33  
31 Jan 2019   34