สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2018   0  
2 Sep 2018   0  
3 Sep 2018   103  
4 Sep 2018   20  
5 Sep 2018   30  
6 Sep 2018   3  
7 Sep 2018   10  
8 Sep 2018   0  
9 Sep 2018   0  
10 Sep 2018   4  
11 Sep 2018   33  
12 Sep 2018   4  
13 Sep 2018   78  
14 Sep 2018   59  
15 Sep 2018   67  
16 Sep 2018   48  
17 Sep 2018   47  
18 Sep 2018   41  
19 Sep 2018   37  
20 Sep 2018   52  
21 Sep 2018   48  
22 Sep 2018   19  
23 Sep 2018   26  
24 Sep 2018   40  
25 Sep 2018   44  
26 Sep 2018   57  
27 Sep 2018   31  
28 Sep 2018   30  
29 Sep 2018   28  
30 Sep 2018   25