สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2018   83  
2 Dec 2018   71  
3 Dec 2018   87  
4 Dec 2018   82  
5 Dec 2018   85  
6 Dec 2018   48  
7 Dec 2018   78  
8 Dec 2018   77  
9 Dec 2018   58  
10 Dec 2018   68  
11 Dec 2018   55  
12 Dec 2018   100  
13 Dec 2018   78  
14 Dec 2018   73  
15 Dec 2018   81  
16 Dec 2018   42  
17 Dec 2018   50  
18 Dec 2018   91  
19 Dec 2018   53  
20 Dec 2018   69  
21 Dec 2018   75  
22 Dec 2018   55  
23 Dec 2018   70  
24 Dec 2018   57  
25 Dec 2018   83  
26 Dec 2018   98  
27 Dec 2018   91  
28 Dec 2018   94  
29 Dec 2018   96  
30 Dec 2018   95  
31 Dec 2018   57