สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2018   26  
2 Nov 2018   22  
3 Nov 2018   51  
4 Nov 2018   29  
5 Nov 2018   26  
6 Nov 2018   31  
7 Nov 2018   25  
8 Nov 2018   26  
9 Nov 2018   50  
10 Nov 2018   40  
11 Nov 2018   46  
12 Nov 2018   44  
13 Nov 2018   101  
14 Nov 2018   60  
15 Nov 2018   119  
16 Nov 2018   116  
17 Nov 2018   99  
18 Nov 2018   97  
19 Nov 2018   107  
20 Nov 2018   66  
21 Nov 2018   70  
22 Nov 2018   54  
23 Nov 2018   34  
24 Nov 2018   28  
25 Nov 2018   29  
26 Nov 2018   28  
27 Nov 2018   31  
28 Nov 2018   37  
29 Nov 2018   58  
30 Nov 2018   66