สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2018   35  
2 Oct 2018   41  
3 Oct 2018   51  
4 Oct 2018   34  
5 Oct 2018   36  
6 Oct 2018   20  
7 Oct 2018   23  
8 Oct 2018   44  
9 Oct 2018   52  
10 Oct 2018   41  
11 Oct 2018   32  
12 Oct 2018   37  
13 Oct 2018   26  
14 Oct 2018   38  
15 Oct 2018   22  
16 Oct 2018   36  
17 Oct 2018   35  
18 Oct 2018   38  
19 Oct 2018   25  
20 Oct 2018   26  
21 Oct 2018   41  
22 Oct 2018   24  
23 Oct 2018   34  
24 Oct 2018   23  
25 Oct 2018   34  
26 Oct 2018   44  
27 Oct 2018   27  
28 Oct 2018   30  
29 Oct 2018   51  
30 Oct 2018   29  
31 Oct 2018   53