บริษัท ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ จำกัด มีความมั่นใจในความพร้อมอยู่เสมอ สำหรับงานบริการคุณภาพ เกี่ยวกับการทำงานด้านระบบไฟฟ้า และงานบริการทุกประเภทที่ได้รับมอบหมายมาเป็นเวลายาวนาน (ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2546) ไม่ว่า ณ ที่ใด เวลาใด ที่ลูกค้าต้องการ ไม่ว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะเป็นของผู้ผลิตรายใด หรือมีอายุการใช้งานที่นานเท่าใดก็ตาม เพราะหน้าที่หลักของบริษัทฯ คือ การทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด เราสามารถดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าได้หลายประเภท เพราะเรามีทีมงานและวิศวกรที่มีความชำนาญ รวมถึงมีทักษะเป็นอย่างดี ที่จะให้บริการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของอุปกรณ์ไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติ

 

บริษัทฯ ของเรากำลังพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้ลูกค้าเกิดความพอใจและมั่นใจ เพราะเราใกล้ชิดกับลูกค้าเสมอมีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของบริษัทฯ คือ “ ความพอใจของลูกค้า ”

 

บริษัทฯ เราให้บริการกับลูกค้ามากมายหลายประเภท คุณภาพ และความคล่องตัวในการบริการเป็นกุญแจสำคัญในการทำงาน และดำเนินธุรกิจ งานบริการของเราสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่

  • งานติดตั้งระบบไฟฟ้า (Installation Service)
  • งานบริการด้านระบบไฟฟ้ากำลัง (Electrical Power Service)
  • ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลัง (Maintenance Service)
  • การจัดหาชิ้นส่วน และอะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้า (Spare Part Service)
สำนักงาน : 60/846 หมู่ 11 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภทเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. : 0-2758-0225
แฟกซ์ : 0-2758-0226